Informacje ogólne

Dziękujemy Państwu za wizytę na naszej stronie internetowej oraz za zainteresowanie naszymi usługami. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych podczas korzystania ze strony internetowej https://nova.x.pl/

Pragniemy zapewni

, że przetwarzanie Państwa danych osobowych  odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego RODO) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych przez witrynę https://nova.x.pl/o-nas/ jestNOVA M.R. OSTROWSCY SPÓŁKA JAWNA, NIP 8762176799, KRS 0000207735, REGON 87157451900000, z siedzibą: ul. Konarskiego 37, 86-300 Grudziądz.

We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych, mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Konarskiego 37, 86-300 Grudziądz

 • przez email: biuro@nova.x.pl

 • telefonicznie: +48 56 4654373

Pochodzenie i zakres danych oraz sposoby ich przetwarzania

Państwa dane otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.

Jeśli wyrażą Państwo zainetersowanie naszymi usługami, w celach kontaktowych będziemy przetwarza

Państwa podstawowe dane identyfikacyjne, czyli imię i nazwisko oraz nr telefonu i /lub adres email, oraz inne dane przekazane nam w rozmowie telefonicznej, korespondencji mailowej lub osobiście

Podczas korzystania z naszej strony internetowej zbieramy określone informacje poprzez tzw. ciasteczka. Więcej wyjaśnień znajdą Państwo w punkcie „Pliki cookies“.

Podstawa i cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu odpowiedzi na przesłane poprzez email lub formularz kontaktowy zapytanie a także w celach marketingowych, o których informujemy szczegółowo w punkcie „Pliki cookies“ .

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tych przypadkach są:

 • Państwa zgoda wyrażona np. poprzez akceptację stosowanych plików cookies lub podanie nam dodatkowych danych do kontaktu,

 • niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora np. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

W celu zapoznania się z klauzulą informacyjną dla naszych Klientów i Kontrahentów prosimy kliknąć w poniższy link https://nova.x.pl/rodo

Obowiązek podania danych osobowych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej skorzystania z naszych usług, podanie przez Państwa danych jest warunkiem jej zawarcia. Konieczność podania danych wynika także z obowiązków ustawowych.

W pozostałym zakresie, czyli, jeśli podanie danych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy/skorzystania z naszych usług, podanie danych osobowych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie udzielonej zgody. Dotyczy to np. zgody na działania marketingowe, w tym stosowanie plików cookies. Ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością realizacji celu podanego w treści zgody. Na przykład zmiana ustaweń przeglądarki ograniczy działanie plików cookies.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Na zasadach określonych w RODO (art. 15-21) mają Państwo prawo do: żądania dostępu do podanych przez Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, zwłaszca w celu marketingu bezpośredniego, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej wycofaniem.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

Wycofanie zgody

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości w sposób umożliwiający weryfikację Państwa tożsamości.

Okres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów w związku z którymi zostały zebrane. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do ustania celu, na jaki zgoda została wyrażona lub do momentu jej wycofania.

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w punkcie Pliki Cookies“.

Przekazywanie danych do innych odbiorców oraz do krajów trzecich

Państwa dane osobowe będziemy przekazywać podmiotom z nami współpracującym w zakresie bezpieczeństwa i utrzymania systemu teleinformatycznego, podmiotom świadczącym nam usługi hostingowe oraz agencjom marketingowym.

Co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich, informujemy jednak, że posiadamy profil na portalu społecznościowym Facebook. Więcej o tym w zakładce ,,Profile w mediach społecznościowych‘‘.

Pliki Cookies

Witryna https://nova.x.pl/ używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Przy pierwszej wizycie na stronie https://nova.x.pl/ Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies przez administratora. Użytkownik może zaakceptować stosowanie wszystkich plików cookies, klikając w pole „Zgadzam się” lub zarządzać nimi klikając w pole „Ustawienia cookies”.

Gromadzone przez cookies informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie, dacie i lokalizacji odwiedzającego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy, korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwiają odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz, w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu,

b. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych,

c. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

d. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili usunąć swoje dane z naszej bazy w Analytics Korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili zmienić ustawienia na Swoim koncie Google, by ograniczyć emisję reklam, które są mu wyświetlane https://myaccount.google.com/privacy#ads w sekcji Ustawienia reklam.

Profile w mediach społecznościowych

W ramach naszych działań marketingowych prowadzimy profile w mediach społecznościowych, takich jak Facebook. Informujemy, że za prowadzenie tych fanpage’y odpowiedzialność ponosi administrator danych, którym jest:

NOVA M.R. OSTROWSCY SPÓŁKA JAWNA, NIP 8762176799, KRS 0000207735, REGON 87157451900000, z siedzibą: ul. Konarskiego 37, 86-300 Grudziądz.

Jednocześnie informujemy, iż korzystając z naszych fanpage’y, użytkownicy korzystają również z usług serwisu www.facebook.com, gdzie administratorem danych użytkowników jest właściciel tych portali – Meta Platforms, Inc. Administruje on całościowo ich strukturą IT, posiada własne regulacje prawne określające sposoby przetwarzania danych osobowych oraz pozostaje z użytkownikami w odrębnym stosunku prawnym. W związku z powyższym informujemy, że NOVA M.R. OSTROWSCY SPÓŁKA JAWNA nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych użytkowników Fanpage’y przez serwis www.facebook.com , w tym zwłaszcza za dane osobowe zamieszczone na profilach użytkowników. NOVA M.R. OSTROWSCY SPÓŁKA JAWNA nie ma dostępu do tych informacji i ponosi odpowiedzialność jedynie za te dane osobowe, które zostały zamieszczane na stronach naszych Fanpage’y. Zapewniamy, że działanie naszych fanpage’y jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka. W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Facebooka i Instagrama rekomendujemy zapoznanie się z informacjami na temat stosowanych polityk prywatności zamieszczonymi pod linkiem https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation .

Poprzez funkcjonowanie naszych fanpage’y zbieramy i przetwarzany następujące dane osobowe:

  • identyfikator Facebooka/Instagrama (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick)

  • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać wizerunek Użytkownika);

  • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik, które otrzymujemy w wyniku podejmowanych przez Użytkownika aktywności na naszych profilach. Przekazywanie nam tych zdjęć jest całkowicie dobrowolne.

  • treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (w rozmowach tych Użytkownicy mogą podać nam swój adres e-mail, numer telefonu , otrzymujemy także opis, który Użytkownik zawiera w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Użytkownikami są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Aktywność Użytkowników związana z korzystaniem z naszych fanpage’y nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook, chyba, że będzie to konieczne w celach dowodowych. Przetwarzanie danych osobowych na naszych fanpage’ach odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli w oparciu o zgodę, którą Użytkownika wyraża kierując do nas zapytanie na profilu,
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli w związku z zainteresowaniem naszymi produktami i usługami – chęcią zawarcia z nami umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes, którym może być na przykład przesłanie Użytkownikowi komunikatu o usłudze, promocji, którą Użytkownik jest / może być zainteresowany lub w celu dochodzenia roszczeń.

Informacje na temat Użytkowników, które posiadamy w wiadomościach będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub do momentu zakończenia współpracy, jeśli do takiej dojdzie. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Użytkownika komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub administratora. Dane osobowe gromadzone przez Meta tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.

Na zasadach określonych w RODO każdy Użytkownik fanpage’a posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do uzyskania ich kopii(jeśli będzie istniała taka możliwość),
  • prawo do ich sprostowania,
  • prawo do usunięcia,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość).
  • prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nas przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek żądań dotyczących wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia.

Nawiązanie jakichkolwiek relacji pomiędzy administratorem a Użytkownikiem Facebooka/Instagrama jest w pełni dobrowolne, Użytkownik zawsze może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych.

NOVA M.R. OSTROWSCY SPÓŁKA JAWNA jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby stosowane środki fizyczne, techniczne i organizacyjne zapewniały ochronę danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania w sprawie ochrony danych, prosimy o kontakt na adres biuro@nova.x.pl.